4,2 km


Trasa decimaratonu tvoří 4 kolečka kolem areálu startu a cíle na Velké louce a to proti směru hodinových ručiček. Trasa je bez převýšení.