4.2k


Trasa decimaratonu tvoří 4 kolečka kolem areálu startu a cíle na Velké louce a to proti směru hodinových ručiček. Trasa je bez převýšení.