Ochrana osobních údajů


Ochrana osobních údajů je důležitým aspektem Barokomaratonu. Tato stránka popisuje způsob zpracování osobních údajů, který je v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Přihlášky účastníků Barokomaratonu

Účastníci Barokomaratonu, nebo jeho zákonní zástupci, dobrovolně udělují souhlas pořadateli Barokomaratonu RuMning klap z.s., jakožto správci osobních údajů, se zpracováním jejich osobních údajů uvedených v přihlášce Barokomaratonu a dalších formulářů na stránkách Barokomaratonu.

Fotografie, audio a video

Účastníci Barokomaratonu dobrovolně udělují souhlas s využitím fotografií, audia a videa pořízených v době konání Barokomaratonu. Takovéto materiály mohou být použity správcem osobních údajů pro archivaci a publicitu Barokomaratonu na veřejně dostupných médiích.

Ochrana osobních dat

Osobní data jsou shromažďována pomocí technických prostředků zpracovatele APACHI s.r.o. a zpracovateli třetích stran (viz níže). Osobní data jsou zpracována jen pro účely, pro které byla poskytnuta. Přístup k osobním údajům je limitován pro omezenou skupinu osob ze strany správce osobních údajů Rumning klap z.s. a zpracovatele APACHI s.r.o.

Osobní data budou uchována na nezbytně nutnou dobu.

Zpracovatelé třetích stran

Zpracovatele třetích stran zahrnují:

Správce osobních údajů vzužívá na stránkách Barokomaratonu službu Google Analytics. Cílem této služby je analyzovat přístupy na stránky Barakomaratonu.

Správce osobních údajů

Zpracovatel osobních údajů