Předzávodní informace Baroko Ultra 2022


Ahoj,  /English version below/

máme pro vás několik podrobností týkající se Baroko ultra běhu na 100 kilometrů.

Prezentace: pátek 2.9. 2022 od 18:00 do 23:30

Start: oficiální start je v pátek 2.9. ve 24:00

Stejně jako v loňském roce nabízíme start již v 21:00. Je ale nutné brát v potaz, že otevírací doby občerstvovaček nejsou k tomuto startu přizpůsobeny. Je nutné počítat s tím, že několik občerstvovaček, především z těch prvních, bude zavřeno.

Značení tratě: červenobílé fábory, cedule Barokomaratonu se šipkami, noční část trasy bude značena i reflexními páskami.

Trať: Trať Baroko ultra 100 km kopíruje trasu Barokomaratonu až k Čoubově mlýnu, kde se odpojí a po cca 60 kilometrovém okruhu se zde opět napojí na trasu Barokomaratonu vedoucí od Čoubova mlýna do Plas. Na tomto úseku je jen jedna část trasy odlišná, a to část od rozcestí U Šebíkova do Žebnice. Trasa se běží po směru hodinových ručiček.

Mapy: Navigace by měla být bezproblémová s pomocí značení na trati. Každopádně doporučujeme mít s sebou i mapu s vyznačenou trasou. Odkaz na mapy k tisku (doporučujeme formát A3) je zde: http://barokomaraton.cz/100.pdf

Pro navigaci lze použít i jakákoliv navigační zařízení. Data pro navigaci můžete stáhnout na zhttp://barokomaraton.cz/wp-content/uploads/2021/08/Baroko-ultra_100k.zip

Upozornění: Trasa se může lehce změnit, např. z důvodu těžby dřeva a dalších nepředvídatelných událostí. Sledujte proto primárně značení na trase.

Občerstvovačky: Celkem 9 občerstvovacích stanic (voda, ionty, čoko, sušené ovoce, jablka, banány, na Rabštejn ČSAD a Rabštejn polévka), jejichž výčet, kilometráž a časy otevření jsou uvedeny níže:

 • Manětín 18,5 km 1,45 – 3,15
 • Vysočany (Výrovec) 26 km  2,30 – 4,30
 • Rabštejn (ČSAD) 36,8 km 3,15 – 6,00 5,45
 • Bohuslav 43,8 km 4,00 – 7,15
 • Chyše 52,7 km 5,00 – 9,00
 • Poustky 63 km 5,45 – 10,30
 • Rabštejn 70,9 km 6,30 – 11,30
 • Černá Hať 77,4 km 7,00 – 13,00
 • rozc. U Šebíkova 88,2 km 8,00 – 15,30

Stanice jsou zakresleny i v mapách k tisku (viz odkaz výše).

Nově Drop Bag: Nabízíme možnost odvozu vlastních věcí (dropbagů) na občerstvovačku do Chyše na 53 km. Věci musí být odevzdány u prezentace na Velké Louce do páteční 19. hodiny, označeny číslem závodníka. Zpětné vydání bude zajištěno pořadateli od 12 hod. v prostorách šaten oproti startovnímu číslu.

Doporučená výbava: Vzhledem k tomu, že se jedná o extrémní závod, je potřeba být připraven na nečekané nouzové události. Doporučujeme mít s sebou minimální výbavu obsahující:

 • Mapu a kompas pro navigaci 
 • Telefon (číslo na organizátory bude vytištěno na startovních číslech, pro rychlou zdravotní pomoc volejte 155), náhradní zdroj energie
 • Nouzové jídlo (např. energetickou tyčinku) a pití
 • Termální pokrývka (např. Lifesystem Thermal blanket), která vás v případě nehody udrží v teple
 • Svítilnu pro noční část trasy s výdrží minimálně 9 hodin

Sledujte, prosím, stránky Barokomaratonu, kde budou publikovány případné další informace. V případě jakýchkoliv dotazů se ozvěte. Telefon na Kosťu Wiesnera 774 734 254, e-mail: info@barokomaraton.cz.

Na viděnou v Plasích! 

Organizátoři Barokomaratonu

Hello

Last minute instructions for the Baroko ultra 100k race.

Attendance (getting your race number and chip): Area of Velká Louka, Plasy, Friday 2nd September 2022 6pm – 11.30pm

Start: The official start is at midnight Friday night, 2nd September (24:00).

Similarly as we did last year, a start at 9pm on Friday 2nd September will be enabled for anyone interested. Please note that the aid stations are harmonised with the official start and some aid stations might not be open, especially the first ones.

Marking: The course is marked with red and white ribbons, Barokomaraton signs with arrows and the night part of the course with reflexive tapes.

Course: The course is an extension of the marathon course. Navigation should be easy by following the signs. However, we do recommend printing a map of the course that can be downloaded at http://barokomaraton.cz/100.pdf and printed in A3 format. Electronic devices can be used for navigation, the GPX file can be downloaded at http://barokomaraton.cz/wp-content/uploads/2021/08/Baroko-ultra_100k.zip

The course might be slightly changed due to unforeseen reasons such as fallen trees. Please follow primarily the marking on the route.

Aid stations: There will be 9 aid stations including water, isotonic drinks, chocolate, dried fruit, apples, bananas, the stations Rabštejn ČSAD and Rabštejn also will have soup. These are the distances from the start and the opening times:

 • Manětín 18.5k 1,45 – 3,15
 • Vysočany (Výrovec) 26k  2,30 – 4,30
 • Rabštejn (ČSAD) 36.8k 3,15 – 6,00 5,45
 • Bohuslav 43.8k 4,00 – 7,15
 • Chyše 52.7k 5,00 – 9,00
 • Poustky 63k 5,45 – 10,30
 • Rabštejn 70.9k 6,30 – 11,30
 • Černá Hať 77.4k 7,00 – 13,00
 • rozc. U Šebíkova 88.2k 8,00 – 15,30

The aid stations are marked on the map for print (see above).

New: Drop Bag: If you would like to transfer a drop bag to aid station Chyše, please make sure your bag is handed over to the organisers during the presentation by 7pm on Friday.

Recommended equipment: It’s an extreme event and we do recommend to carry with you the following equipment:

 • map and compass
 • cell phone (the phone number for contact organisers will be printed on your bibs)
 • emergency food and drinks
 • a thermal blanket similar to the Lifesystem Thermal Blanket that can keep you warm in case of any accident
 • head torch with enough power to last at least 9 hours

We are looking forward to seeing you in Plasy.

Please get in touch in case of any questions.

The Barokomaraton organisers

http://barokomaraton.cz/en/